// vchat // end vchat // end adsen

Chính Sách Bảo Hành

  Tất cả những mặt hàng của Cây Cảnh Hoàng Tuấn đều được bảo hành 1 đổi 1 trong thời gian cho từng mặt hàng khác nhau cụ thể :


- Bảo hành 2 tháng (1 đổi 1) đối với loại cây cảnh nội thất văn phòng và những cây hoa dài ngày.


- Bảo hành cho cây bóng mát đến khi nào cây bắt đầu ra lộc mới , khi đó cây đã phát triển bình thường.


cay bong mat

cây bóng mát